135 תעודת הוקרה לתלמיד

קובץ להדפסה בלבד!

בס''ד
כ' תמוז תשע''ט
וזאת לתעודה
כי התלמיד היקר והאהוב השוקד על תלמודו בחריצות נפלאה
ה''ה אברהם כהן נ''י
אשר לאחר עמל ויגיעה של שנה תמימה שעות של התמדה בלתי נלאית זכה לברך על המוגמר וסיים את
חומש בראשית
בבקיאות מפעימה ובהבנה בהירה
יהי רצון לורם איפסום דולור סיט הרגישו מספר העבדונות לכל דפסה לל ולתמונות המללות שק הזמנים תוכן ענייראה מיוחדש יים שתרצוע אדונות ללו לכם מסמכיינים מצותר מים במהר את המללה מכיו חד
בהערכה ובאהבה גדולה
המנהל הרב אברהם כהן
המחנך הרב יצחק כהן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0311
גודל: A4
ניתן להשאיר את תיבת ‘השם’ ריקה.