תקנון ותנאי שימוש

תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה לשני המינים במידה שווה.

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: “הגולש ו/או הלקוח”) לבין “מעצבים אונליין” (להלן: “האתר”). עם זאת, אף המבצע רכישה ו/או הזמנה שלא דרך האתר, אלא באמצעות אימייל או אונקי וכדו’, חל עליו כל חוקי התקנון במלואם.

אתר “מעצבים אונליין”, בכתובת: https://event-design.online/ משמש כחנות וירטואלית למכירת קבצים דיגיטליים להדפסה בלבד.

1. תנאי השימוש המופיעים באתר מפרטים את זכויות השימוש במוצרים הנמכרים באתר, ומהווים את הסכמת הלקוח/הגולש עליהם, ומחייבים את רוכש החומרים באופן אישי, ו/או את החברה המעסיקים אותו והמסמיכים אותו לרכוש חומרים עבורם. כל חריגה מתנאים אלה מהווה פגיעה בזכויות יוצרים, ומהווה עילה לדין תורה ו/או לתביעה משפטית. מובהר בזאת שכל החומר המוצג באתר הינו בתשלום, לרבות תמונות ו/או טקסטים וכדו’.

2. כל חומר אשר מוצג באתר שייך במלואו לחברה, והינו בעל קניין רוחני ובבעלותה הפרטית והבלעדית של החברה, ואין לעשות בו כל שימוש, ללא אישור בכתב ומראש, מבעלי החברה. כמו כן, השימוש בחומרים המוצגים באתר, לרבות שימוש בתמונות מוקטנות עם לוגו החברה, אסורה בהחלט. לרבות שימוש אישי ושאינו מסחרי.

3. זכויות ההדפסה ניתנות לרוכש בלבד, לשימושו האישי. מובהר בזאת שרישיון ההדפסה במוצרים הינו אישי לחלוטין, וללא כל צד היתר של העברה ו/או מכירה לגוף שלישי, בחינם ו/או בתשלום, לרבות עבור שימוש אישי ושאינו מסחרי.

4. העברה המונית של הקבצים ליחיד ו/או לרבים אסורה לחלוטין, לרבות הזמנות לאירועים [אלא א”כ צוין אחרת על המוצר].

5. הרוכש מוצר באתר, מודע שהתשלום אותו הוא מבצע, מקנה לו אך ורק רשיון הדפסה במוצר ותו לא, ואין לו על המוצר בעלות קניינית ורוחנית, והבעלות על המוצר נשארת באופן מוחלט ובלעדי של החברה.

6. פרטי הרוכש ישמרו בשרתי האתר אך ורק לצרכי התקשרות ומידע אישי. הנהלת החברה מתחייבת שלא תעביר כל פרט של הרוכש לצד שלישי. עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש ו/או להעביר את פרטי הרוכש עפ”י שיקול דעתה הבלעדי לגורמים הרלוונטיים, במידה ויבורר שהרוכש השתמש במוצרי החברה בניגוד לתקנון זה.

7. הנהלת האתר הקצתה בתוך תהליך הרכישה, טופס מילוי של פרטי הרוכש. הרוכש מצהיר שהינם אלו פרטיו האישיים, וללא כל שינוי באחד מן הפרטים. ללא ציון כל הנתונים המדויקים ע”י הלקוח, רשיון השימוש שלו הינו מוגבל, והוא מחוייב ליצור קשר מיידי עם החברה, ע”מ להשלים את רישום פרטיו באופן מלא ומדויק.

8. הגוף ששמו מופיע ברשיון השימוש, הוא בעל הרשיון, ללא כל קשר למבצע ההזמנה ו/או התשלום ו/או ההורדות בפועל. אי לכך משתמש שרוכש מוצרים עבור צד ג’, מובהר בזאת כי זכויות השימוש שייכות לצד ג’ עבורו נרכשו המוצרים, ושמו ופרטיו של צד ג’ יהיו מצוינים ברישיון השימוש.

9. אספקת המוצרים הנמכרים באתר, נעשית ע”י מערכת אוטומטית הפועלת 24 שעות ביממה. מיד לאחר הרכישה, יהיה ניתן להוריד את המוצר באיזור הורדות באתר.

10. הנהלת האתר רשאית לשנות את מחירי המוצרים המוצגים באתר, בכל רגע נתון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. ואין בחובת האתר להודיע על כך מראש ללקוח.

11. האתר משתמש בקבצי עוגיות (COOKIES) לצרכי סטטיסטיקה וכדו’, וכן ע”מ לדעת את מטרות הגולש והעדפותיו באתר. כמו גם את מיקומו של הגולש, אמצעי הגעה לאתר והפניות וכדו’. השימוש בעוגיות מקל על הגולש בשמירת פרטיו האישיים באתר, אשר בא לידי ביטוי בכניסה לאתר, וכן במימוש הקופונים וכדו’ בסל הקניות באתר. על הגולש להחליט האם מעוניין הוא בגלישה שכפופה לכך או לא, והכל יעשה על ידו בהגדרות הדפדפן. מובהר בזאת שהחברה מעמידה באתר אבטחה על כל המשתמש מכך, בכדי שפרטיו של הגולש ישארו אנונימיים וחסויים בפני צד שלישי.

12. הנהלת האתר עושה הכל לטובת לקוחותיה, ונותנת את מיטב השירות הקיים בתחום! ברם, במקרים של תקלות צד שלישי אשר ימנעו מהלקוח כניסה ורכישה או הורדה מהאתר, אין הנהלת האתר מחוייבת לפצות את הלקוח על שום נזק שנגרם לו, הן נזק ישיר ו/או נזק בעקיפין.

13. ברכישת מוצרים באתר, הינך מאשר קבלת דברי פרסום ומסרים לתיבת המייל שלך, הן של החברה, הן של מפרסמים אחרים שיעברו דרכה.

14. מחירם המקורי של המוצרים וכל חומר אחר המוצג באתר, עומד על סך 2,500 שקלים למוצר. המחירים שמוצגים באתר בפועל, הינם הטבה הניתנת ללקוחותינו במידה ויעמדו בכל תנאי השימוש במוצרים הנמכרים באתר. במקרה של שימוש לא מורשה במוצר שלא לפי תנאי השימוש המוגדרים כאן, או בעת חריגה מזכויות השימוש שנמכרו ללקוח, מחיר המוצר יעמוד על מחירו המקורי, והלקוח מצהיר בזאת שהינו מתחייב בחיוב גמור למחירים אלו, ללא עוררין ועילות לפטור כל שהן. במקרים מיוחדים הנהלת החברה תשמור לעצמה את הזכות לתבוע כל סכום נוסף מעבר לאמור לעיל, וזאת על פי שקול דעתה הבלעדי.

15. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

16. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש אשר הוכח שהשתמש עם המוצרים המוצגים באתר שימוש אשר נוגד את תנאי השימוש המופיעים בעמוד זה, עד לבירור העניין ולהסכמה מול הגורמים הרלוונטים.

נשמח להמשיך ולעמוד לשירותכם!
מעצבים אונליין