135 תעודת הוקרה לתלמיד

קובץ להדפסה בלבד!

בס’’ד ט’’ו תמוז תשע’’א
בידי התלמיד היקר והאהוב עדין ואציל המידות השוקד על תלמודו בחריצות מופלאה ה’’ה
כמר
אברהם יצחק כהן
נ’’י
אשר לאחר עמל ויגיעה של שנה תמימה שעות של התמדה בלתי נלאית זכה לברך על המוגמר וסיים את
חומש בראשית
בטעמי המקרא בנעימה בבקיאות מפעימה ובהבנה בהירה
יהי רצון מאת נותן התורה ית’’ש שכשם שסיימת חומש זה כן תזכה לסיים את כל חמשה חומשי תורה ואת כל התורה כולה מתוך חשק והתלהבות והרגשת מתיקות התורה ויזכו הוריך ומוריך לרוות ממך רוב נחת דקדושה לעולמי עד
בהערכה ובאהבה רבה
המנהל הרב אברהם כהן
הרבי הרב יצחק לוי
המשגיח הרב יעקב ישראל
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0317
גודל: A4
ניתן להשאיר את תיבת ‘השם’ ריקה.

אירוע מעוצב, מעצבים אונליין, מיתוג אירועים, מיתוג לאירוע, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין, תעודה לסיום חומש, תעודות הוקרה, תעודת הוקרה, תעודת הוקרה לתלמיד, תעודת הצטיינות