15 תוית

אברומי
Front
Back
Customize Text ( Front Side )

תיאור

מידות: 3.25X5 ס”מ
מותאם לפאנצ’ גודל 2 אינצ’
קישור לרכישת פאנצ’ מניסיון.