55 שער תואם לכריכה 0104

להדפסה בלבד! לא להפצה ו/או מכירה במדיה הדיגיטלית.

קונטרס
ישמח
ישראל
מאמרים על פרשת השבוע על דרך הפשט
שם המחבר
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: 17.5X25 ס”מ