165 שמשונית להכנסת ספר תורה

קובץ להדפסה בלבד!

לבית המדרש ''דרכי אברהם''
אשר נתרם לעילוי נשמת הבחור היקר
אברהם בן אברהם ז''ל
נלב''ע כ''ח טבת תש''ע
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0303
גודל הורדה: 35*50ס”מ
לאחר הרכישה ניתן לקבל בגודל: 50*70ס”מ