220 שמשונית להכנסת ספר תורה

קובץ להדפסה בלבד!

בית המדרש
''אמרי חיים''
בנשיאות מורנו הרה’’ק שליט’’א בעי’’ת בית שמש יצ’’ו
הכנסת ספר תורה
שנתרם ע’’י ולזכות ידידנו הנכבד הר’’ר
אברהם יצחק כהן ומשפחתו שיחיו
אוהב צדקה וחסד מזכה הרבים ורב פעלים
יום ה’ י’’ח כסלו תשפ’’ב
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0318
גודל הורדה: 26.5*60ס”מ
לאחר הרכישה ניתן לקבל בגודל: 70*158ס”מ

אירוע מעוצב, הכנסת ספר תורה, מעצבים אונליין, מודע לכנסת ספר תורה, מיתוג אירועים, מיתוג לאירוע, מיתוג להכנסת ספר תורה, עיצוב אירועים, עיצוב הזמנה להכנסת ספר תורה, עיצוב לאירוע, פוסטר להכנסת ספר תורה, פלקט להכנסת ספר תורה, שמשונית להכנסת ספר תורה