220 שמשונית להכנסת ספר תורה

קובץ להדפסה בלבד!

לבית המדרש המרכזי
''דרכי יושר''
ער''ח שבט תשפ''ב
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0302
גודל הורדה: 30*50ס”מ
לאחר הרכישה ניתן לקבל בגודל: 60*100ס”מ