55 שלט זמני תפילות

שבת שבע ברכות - שלום ורבקה כהן
19:30 תפילת מנחה
8:00 תפילת שחרית
קידושא רבה לאחר התפילה
11:30 סעודת שבת
תפילת מנחה לאחר הסעודה
18:00 סעודה שלישית
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: A4