55 שלט ברוכים הבאים

לשבת שבע ברכות
אברהם ושרה רבקה כהן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: A4