165 שטר שותפות

בס''ד
בעזרת נותן התורה באתי היום בשמחה של מצווה שמחת התורה לחתום ולהשתתף בשותפות נאמנה להרים נדבת ה' ביכורים קודש לה' בחידוש תלמוד התורה לילדי צאן קדשים ''אוהל מרדכי'' אשר יוסד והוקם ע''י הרה''ק ר' שלמה בן יהודה מקינדער זיע''א ע''ש האי סבא קדישא הרה''ק ר' אברהם מקינדער זיע''א בברכתו ובעידודו של הרה''ק ר' יעקב מקריאייטיב זיע''א ומתחדש כעת בשכונת קריית הרצוג בעיר בני ברק בארה''ק אשר קול התורה בו ישמע בטהרה בדרך החסידות המסורה מפי עוללים ויונקים יסדת עוז ויהי חלקי עמהם בהיכלי התורה לעד ולעולמי עולמים ובזה באתי בשותפות קודש
ה''ה ר' אברהם כהן הי''ו
P Q R S
נדבת ר' יצחק לוי הי''ו
P Q R S
לזכות ר' ישראל כהן שליט''א
ובשעת כריתת ברית קודש זו ביני ובין רבותינו הקדושים אשר בדרכם ומכוחם ייבנה בית גדול וקדוש זה עינינו נשואות אל נותן התורה בתפילה ובתחנונים בזכות התורה הקדושה ולומדיה ובזכות רבותינו הקדושים אשר משמי מעל יושר יליצו בעדנו חיות אש ותערב נא תחינתנו להתברך ולהיוושע בכל מילי דמיטב בני חיי ומזוני רויחי שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידי תענוג ונחת דקדושה מכל יוצאי חלצנו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים טובות אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד אכי''ר. ובזה בעה’’ח בשותפות נצח לכבוד התורה ולומדיה
העומד מצד ת’’ת _________________
הנדיב _________________
יום _____________ בשנת ______
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0953
גודל: A4
קובץ להדפסה בלבד, לא לשליחה במייל.

שטר שותפות, דף רקע לשטר שותפות, הזמנה דיגיטלית של שטר שותפות, שטר שותפות בהתאמה אישית, שטר שותפות לעריכה, עיצוב שטר שותפות אונליין, עיצוב שטר שותפות להורדה, עיצוב שטר שותפות, שטר שותפות להורדה, תבנית שטר שותפות,

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין, עיצוב חסידי, עיצוב יהודי, סטייל חסידי, חסידיש פלוס אירועים – לשעבר