220 רולאפ - מזל טוב

קובץ להדפסה בלבד!

בס''ד
בשם כל קהלא קדישא הדין מגידי שיעורים ותלמידיא נשגר בזה מנחת מרחשת ברכת מזלא טבא וגדיא יאה ידידים רוממוך בשירה קדמוך למעלת כבוד האי מרגניתא טבא המהולל בתושבחתא העומד הכן תמיד לעזור לישיבתינו הק' כחשיכה כאורה להאירה יום ולילה תידד מעיניו שנתו לעמוד לימין ישיבתינו הקדושה בכל נשמתו נאה דורש ונאה מקיים לעזור בנשיאת ידים ברחב ידים
כבוד שם תפארתו
הרה''ח רבי
אברהם כהן
שליט''א
מנהל ישיבתינו הקדושה
לרגל שמחת נישואי בתו הכלה המהוללה תחי' למזל טוב עב''ג החתן תמים למעלות מופלג בתורה וחסידות
החתן יעקב לוי שיחי'
בן ידידינו הרה''ח ר' ישראל לוי שליט''א
וברכותינו צרופה יהי רצון שהזיווג יעלה יפה  ויתן לך האלקים עוז ותעצומות להמשיך במפעלותיך הברוכות והנהדרות להגדיל תורה בכותלי ישיבתינו הקדושה שפע ברכה והצלחה יזל כטל אורה וחדוה משמי מעל ונאמנים עלינו דברי חז''ל וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה יקבלו שכרם מד' שוכן מעונה בכל עת ועונה אתה וביתך כל הימים וצדקתם עומדת לדור דור אכי''ר
הכ''ד המברכים בברכות דנפישין רבנן ותלמידיהון צוות הישיבה הורי התלמידים
העלה לוגו לכאן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0523
מידות: 25.5X60 ס”מ
מתאים להדפסה בגודל: 85X200 ס”מ

רולאפ, רולאפ לחתונה, רולאפ מזל טוב, קול ששון וקול שמחה