65 רולאפ - מזל טוב

קובץ להדפסה בלבד!

בס''ד
ברכת מזל טוב
נשגר בזה למעלת כבוד ידידנו הגדול מעוז ומגדול ראש וראשון לכל דבר שבקדושה המוכתר בכל מידה ומעלה נודע לשם ולתהילה ידיו בב לו להיות עושה במפעלות צדקה נושא בעול יחיד ורבים בנפש חפצה ובסבר פנים יפות כביר בעצה להחיות כל נפש עוסק בצרכי ציבור באמונה המהולל ברוב התשבחות ידידנו עוז
הרבני התורני החשוב
מוה''ר
אברהם הכהן
שליט''א
ידיד נאמן לישיבתנו הקדושה
לרגל השמחה השרויה במעונו בחגיגת
בר המצווה
לבנו יצחק יעקב שיחי'
יהי רצון ובבית ה' תשב ובתורה תהגה כל ימי חייך בתורה. במידות. ובמצוות. יהיה כל חשקך בעיון ודקדוק ההלכה יהיו נתונים מעייניך וַעַשֵׂה נחת רוח ליוצרך שהביאך עד הלום יצו ה' מקור כל הכוחות ויפתח עבורך אוצר ברכות ימלא ה' כל משאלות ליבך לטובה עדי ביאת גואל מלכא משיחא
המשתתפים ושמחים בשמחתכם בני החבורה ובני הקהילה רבנן ותלמידהון
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0962
גודל: 42.5X100 ס”מ
להדפסה בלבד

רולאפ לבר מצווה, דף רקע לבר מצווה, רולאפ דיגיטלי לבר מצווה, רולאפ לבר מצווה בהתאמה אישית, רולאפ לבר מצווה לעריכה, עיצוב רולאפ לבר מצווה אונליין, עיצוב רולאפ לבר מצווה להורדה, עיצוב רולאפ לבר מצווה, רולאפ לבר מצווה להורדה, תבנית רולאפ לבר מצווה

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין, עיצוב חסידי, עיצוב יהודי, סטייל חסידי