55 סדר הפרשת חלה - אשכנז

מזכרת משמחת בת המצוה של
שרה רבקה כהן תח''י
י''ח שבט תשפ''א
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0204
גודל: A5