55 סדר הדלקת הנרות

קובץ להדפסה בלבד!

מזכרת משבת שבע ברכות
אברהם ושרה כהן
י''ח שבט תשפ''א
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

סדר הדלקת הנרות
מק”ט: 0214
גודל: A4