135 מודעה לל"ג בעומר

בס''ד
שמחים אנו להזמינכם להשתתף יחד עמנו ועם רבבות אלפי ישראל
למעמד
ההדלקה
המרכזית
לכבוד התנא האלוקי
רבי שמעון בר יוחאי
בבית מדרשינו
נר תפילה - רח׳ אברהם הכהן 65 בני ברק
ליל ל''ג בעומר בשעה 8:00 בערב
בראשות רב ביהכ’’נ שליט''א
ובהשתתפות אלפי ילדי השכונה ברוב עם הדרת מלך במקהלות עמך בית ישראל
בליווי שירה וכלי זימרה במקהלות רבבות
אנ’’ש חסידים ואנשי מעשה עולו ואתנשו להילולא דבר יוחאי בהתעלות והתרוממות הנפש
המצפים לראותכם מתוך שמחה הלב
בברכת התורה - הגבאים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0332
גודל: A4
קובץ להדפסה בלבד. אין לשלוח במייל בשום אופן.

אירוע מעוצב, הזמנה להדלקת מדורה, מודעה לל”ג בעומר, מעצבים אונליין, ל”ג בעומר, מעמד ההדלקה המרכזית, להורדה ישירה, מודעה לל”ג בעומר להורדה, מיתוג אירועים, מיתוג לאירוע, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב הזמנות אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין