82 מודעה לימי השובבים / סעודת מלווה מלכה

קובץ להדפסה בלבד!

שובו בנים שובבים
בשמחה רבה הננו לבשר לקהל אנ''ש תושבי עירנו היקרים שבעז''ה יתקיים יום חיזוק והתעוררות לקראת ימי השובבים ת''ת הבעל''ט
P Q
בסעודת מלווה מלכה
R S
ע''י מורינו ורבינו רבי
אברהם הכהן שליט''א
במוצש''ק פרשת ויחי
אור לי''ט טבת תשפ''ג בבית הכנסת אהל משה וישראל רחוב השומר אהרנובית 23 בני ברק
נטילת ידיים בשעה 19:00
קהל הקדוש מוזמן לבוא ולהתענג על ה' ולשמוע דברי מיים חיים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0977
גודל: A4

סעודת מלווה מלכה, אירוע מעוצב, מודעה לימי השובבים, מודעה לסעודת מלווה מלכה, מעצבים אונליין, מיתוג אירועים, מיתוג לאירוע, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב הזמנה לסעודת מלווה מלכה, עיצוב הזמנות אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין