165 מודעה לחנוכת הבית

קובץ להדפסה בלבד!

בס''ד
בשבח והודיה להשי’’ת הננו מתכבדים להזמינכם למעמד
חנוכת הבית
לבית המדרש המרכזי
''דרכי יושר''
שתתקיים בעז״ה ברוב פאר והדר
יום א׳ פרשת ויקרא
ז׳ אדר תשפ״ג הבעל״ט
הנחת אבן הפינה
בבית המדרש רח׳ אברהם 65 ב”ב משעה 8:00 עד 13:00
המצפים לראותכם מתוך שמחה הלב
בברכת התורה - הגבאים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: A4
להדפסה בלבד.