135 מודעה לחגיגת סיום בשבת

קובץ להדפסה בלבד!

בס''ד
שמחים אנו לבשר לכל חברי קהלתינו הק' אשר בעזה''י יתקיים ברוב פאר והדר
חגיגת סיום
לימוד
הרמב''ם
אשר יתקיים בשבת אחים גם יחד בזמירות שירות ותשבחות דברי תורה ויראה
בסעודת
ליל שבת
פרשת שמות
בהיכל בית מדרשינו הגדול
נטילת ידיים בשעה 9:45
בראשות פה מפיק מרגליות
הרה''ג רבי אברהם כהן שליט''א
מו''ץ דבית מדרשינו
שבת שלום ומבורך
הנהלת הכולל
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0323
מידות: 29.7X42 ס”מ

מודעה לחגיגת סיום בשבת, מודעה לחגיגת סיום מסכת, מודעה לשבת, סיום מסכת, סיום הרמב”ם, חגיגת סיום, מיתוג לסיום מסכת