135 מודעה להכנסת ספר תורה

קובץ להדפסה בלבד!

שנכתב לע״נ אבי ר׳ אברהם בן מוה״ר יצחק כהן ז״ל
נפטר י״א כסלו תשפ״ג לפ״ק
ואמי מרת שרה בת מוה״ר יעקב לוי ע״ה
נפטרה ח׳ תשרי תשפ״ג לפ״ק
שתתקיים בעז״ה ברוב פאר והדר
יום א׳ פרשת ויקרא
ז׳ אדר תשפ״ג הבעל״ט
כתיבת האותיות
בבית משפחת כהן רח׳ אברהם הכהן 65 בני ברק משעה 8:00 עד 13:00
התהלוכה תצא ברוב פאר והדר בשירה וזמרה ותופים ובמחולות בשעה 4:00 אחה״צ מאולם שערי השמחה ירושלים 33 פ״ת לביהמ״ד מעיין התורה ירושלים 15 תל - אביב
סעודת מצוה תתקיים אי״ה
ברוב פאר והדר לכבודה של תורה באולם שערי השמחה ירושלים 33 פ״ת
המצפים לראותכם מתוך שמחה הלב
בברכת התורה - הגבאים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0322
מידות: A3

מודעה להכנסת ספר תורה, יקרה היא מפנינים, כתר תורה, הזמנה להכנסת ספר תורה