110 מודעה להכנסת ספר תורה

קובץ להדפסה בלבד!

שנכתב לזכר נשמת אבינו מורינו האי גברא רבא ידידינו הדגול
הרה''ח ר' אברהם כהן ז''ל
שיתקיים אי''ה ברוב פאר והדר
ביום חמישי כ''ט תשרי תשפ''א
סיום כתיבת האותיות משעה 16:00
בבית משפחת כהן רח' אברהם הכהן 65 בני ברק
התהלוכה תצא בעזהי''ת בשעה 18:00
ברוב פאר והדר בתופים ומחולות
לבית מדרשנו ''מאור אברהם'' רח' אברהם הכהן 23 בני ברק
גדול יהיה המעמד לשם ולתפארת
בברכת התורה - הגבאים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0321
מידות: A3