150 מודעה להכנסת ספר תורה

קובץ להדפסה בלבד!

בס''ד
מתוך שבח והודיה להשי’’ת על כל הטוב אשר גמלנו מתכבדים אנו להזמין את ידידינו ומכרינו מתפללי בית מדרשנו ותושבי השכונה לקחת חבל בשמחתנו שמחת התורה
במעמד חגיגת
הכנסת
ספר תורה
שנכתב לע’’י אבי ר’ אברהם בן מוה’’ר יצחק כהן ז’’ל
נפטר י’’א כסלו תשפ’’ג לפ’’ק
שתתקיים בעז''ה ברוב פאר והדר
יום א׳ פרשת ויקרא
ז׳ אדר תשפ״ג הבעל״ט
כתיבת האותיות
בבית משפחת כהן רח׳ אברהם הכהן 65 בני ברק משעה 8:00 עד 13:00
התהלוכה תצא ברוב פאר והדר בשירה וזמרה ותופים ובמחולות בשעה 4:00 אחה״צ מאולם שערי השמחה ירושלים 33 פ״ת לביהמ״ד מעיין התורה ירושלים 15 תל - אביב
סעודת מצוה תתקיים אי’’ה
ברוב פאר והדר לכבודה של תורה באולם שערי השמחה ירושלים 33 פ״ת
המצפים לראותכם מתוך שמחת הלב
בברכת התורה - הגבאים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0331
גודל: A4
קובץ להדפסה בלבד. אין לשלוח במייל בשום אופן.

אירוע מעוצב, הזמנה להכנסת ספר תורה, הכנסת ספר תורה, מעצבים אונליין, יקרה היא מפנינים, כתר תורה, להורדה ישירה, מודעה להכנסת ספר תורה, מודעה להכנסת ספר תורה להורדה, מיתוג אירועים, מיתוג לאירוע, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב הזמנות אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין