20 מודעה - אזכרה

בס''ד
במלאת אחד עשר חודש לפטירתה של
האשה הכשרה ורבת פעלים וחסד
מרת שרה כהנא ע''ה
אלמנת רבי אברהם כהנא ז''ל
תתקיים אזכרה ביום שני בערב ד' אב תשע''ב (23.7.2012) בבית הכנסת מתמידים רחוב אברהם 36 פתח תקווה
תפילת מנחה ב- 7:00 בערב דברי תורה ע''י הרבנים שליט''א תפילת ערבית וסעודת מצוה
עזרת נשים פתוחה ויה''ר שימים אלו יהפכו לבית ישראל לששון ושמחה.
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0312
גודל: A4