15 מדבקה מרובעת

שבת שבע ברכות
שלום ורבקה
כהן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מידות:
אורך 5 ס”מ
רוחב 5 ס”מ