15 מדבקה מרובעת

שבת
התאחדות
משפחת כהן
בעיה''ק צפת פרשת וישלח תשפ''ב
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מידות:
אורך 5 ס”מ
רוחב 5 ס”מ