15 מדבקה מרובעת

בית המדרש דרכי תפילה
הכנסת ספר תורה
לעילוי נשמת יצחק בן אברהם ז''ל
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מידות: 5X5 ס”מ