82 מדבקה לעילוי נשמת

להדפסה בלבד! לא להפצה ו/או מכירה במדיה הדיגיטלית.

אברהם יצחק כהן ז''ל
בן רבי אברהם יצחק כהן ז''ל
נלב''ע י''ז אלול תשע''ו
ורעיתו מרת
שרה רבקה כהן ז''ל
בת שרה רבקה כהן ז''ל
נלב''ע י''ז אלול תשע''ו
ת.נ.צ.ב.ה
נדבת בנם אברהם כהן הי''ו י''ג טבת תשפ''ב
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0207
גודל: A5