82 לוגו להכנסת ספר תורה

קובץ להדפסה בלבד!

לבית המדרש
דרכי תפילה
י''א אדר תשע''ו
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: A4