165 כריכה 0115

קובץ להדפסה בלבד!

קובץ
מקראות
טהורות
ובו הלכות בשר בחלב מסודרות ע”פ האותיות
יוצא לאור לכבוד שבת שבע ברכות משפחת כהן - לוי י”ז כסלו תשפ”ב
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

כריכה לקונטרס / חוברת ללא שדרה
גודל הכריכה: 17.5X25 ס”מ
גודל הקובץ: 27X37 ס”מ
גלישה: 1 ס”מ
כולל סימני חיתוך

כריכה, כריכה בהתאמה אישית, כריכה לחוברת תורנית, כריכה למאמר תורני, כריכה לספר, כריכה לספר קודש, כריכה לקונטרס, כריכה לקונטרס / חוברת