90 כריכה 0112

קובץ להדפסה בלבד!

סדר
זמירות שבת
ובו סדר ברכת המזון
וקידוש לשלש רגלים
יוצא לאור לכבוד שבת שבע ברכות משפחת כהן - לוי י''ז כסלו תשפ''ב
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

כריכה לקונטרס / חוברת ללא שדרה
גודל הכריכה: 17.5X25 ס”מ
גודל הקובץ: 27X37 ס”מ
גלישה: 1 ס”מ
כולל סימני חיתוך