90 כריכה 0109

להדפסה בלבד! לא להפצה ו/או מכירה במדיה הדיגיטלית.

קונטרס
תורה
לשמה
יוצא לאור לכבוד שבת שבע ברכות משפחות כהן - לוי י''ז כסלו תשפ''א
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

כריכה לקונטרס / חוברת ללא שדרה
גודל הכריכה: 17.5X25 ס”מ
גודל הקובץ: 27X37 ס”מ
גלישה: 1 ס”מ
כולל סימני חיתוך