90 כריכה 0106

להדפסה בלבד! לא להפצה ו/או מכירה במדיה הדיגיטלית.

קונטרס
ישמח
ישראל
מאמרים על פרשת השבוע על דרך הפשט
חֲזִית
חזור
התאמה אישית של טקסט (צד קדמי)
שנה הכל:   

תיאור

כריכה לקונטרס / חוברת ללא שדרה
גודל הכריכה: 17.5X25 ס”מ
גודל הקובץ: 27X37 ס”מ
גלישה: 1 ס”מ
כולל סימני חיתוך