20 חבק

בית המדרש דרכי תפילה
הכנסת ספר תורה
לעילוי נשמת ישראל בן משה ז''ל
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: 21*7.5ס”מ