20 חבק

י''ט כסלו תשפ''ג
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: 21*7.5ס”מ