40 הזמנה לשלום זכר

בס''ד
מתוך שבח והודיה להשי’’ת על כל הטוב אשר גמלנו ובפרט בלידת בני היקר למזל טוב ובשעטו’’מ אתכבד בזה להזמין קרובי וידידי להשתתף בשמחתי אצל
השלום
זכר
שיתקיים בעז’’ה בליל שב’’ק פרשת שמות הבעל’’ט בביהמ’’ד ‘אור חנניה’ רח’ השומר 36 בני ברק מהשעה 22:00 לברך ולהתברך ולהתענג בתענוגים
ידידכם המצפה לקבל פניכם
אברהם יצחק כהן
בן מוה’’ר אברהם כהן הי’’ו
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0516
גודל: A4
ניתן לשלוח במייל.

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, הזמנה דיגיטלית לברית, הזמנה לברית, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין