55 הזמנה לשלום זכר

ב ע ז ר ת ה' י ת ב ר ך ל מ ז ל ט ו ב
מתוך שבח והודאה להשי''ת על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת הולדת בני שיחי' למזל טוב אתכבד בזה להזמין את כל חבירי קרובי וידידי ומכירי לבוא ולהשתתף בשמחתי אצל
השלום זכר
שתתקיים אי''ה בליל שבת קודש
פ' במדבר הבעל''ט
בביהמ''ד 'בית יוסף' רח' הלווים 3 ירושלים
ידידכם המצפה לקבל פניכם באהבה
אברהם כהן
ב''ר יצחק כהן הי''ו חתן ר' יעקב לוי הי''ו
בס''ד
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0552
גודל: A4
ניתן לשלוח הזמנה זו במייל

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, הזמנה דיגיטלית לברית, הזמנה לברית, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין