40 הזמנה לשלום זכר

בס''ד
מתוך שבח והודיה להשי’’ת על כל הטוב אשר גמלנו ובפרט בלידת בני היקר בשעטו’’מ אתכבד בזה להזמין קרובי וידידי להשתתף בשמחתי אצל
השלום
זכר
שיתקיים בעז’’ה ערש’’ק פרשת שמות בביהמ’’ד ‘אור חנניה’ רח’ השומר 36 בני ברק מהשעה 22:00 לברך ולהתברך ולהתענג בתענוגים
ידידכם המצפה לקבל פניכם
אברהם יצחק כהן
בן מוה’’ר אברהם כהן הי’’ו
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0527
גודל: A4
ניתן לשלוח הזמנה זו במייל

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, הזמנה דיגיטלית לברית, הזמנה לברית, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין