60 הזמנה לשלום זכר

בעזהשי''ת
מתוך שבח והודאה להשי''ת על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת הולדת בני שיחי' למזל טוב אתכבד בזה להזמין את כל קרובי וידידי לבוא ולהשתתף בשמחתי אצל
השלום זכר
שתתקיים אי''ה בליל שבת קודש
פרשת במדבר
בביהמ''ד 'בית יוסף' רח' הלווים 3 ירושלים
ידידכם המצפה לקבל פניכם
אברהם כהן
ב''ר יצחק כהן הי''ו חתן ר' יעקב לוי הי''ו
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: A4
מק”ט: 0965

ניתן לשלוח את ההזמנה במייל בכדי להזמין את מכרכם.

הזמנה לשלום זכר, דף רקע לשלום זכר, הזמנה דיגיטלית לשלום זכר, הזמנה לשלום זכר, הזמנה לשלום זכר בהתאמה אישית, הזמנה לשלום זכר לעריכה, עיצוב הזמנה לשלום זכר אונליין, עיצוב הזמנה לשלום זכר להורדה, עיצוב הזמנה לשלום זכר, הזמנה לשלום זכר להורדה, תבנית הזמנה לשלום זכר הבן

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין, עיצוב חסידי, עיצוב יהודי, סטייל חסידי