55 הזמנה לשלום זכר

בס''ד
מתוך שבח והודאה להשי''ת על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת הולדת בני שיחי' למזל טוב אתכבד בזה להזמין את כל קרובי וידידי לבוא ולהשתתף בשמחתי אצל
השלום זכר
שתתקיים אי''ה בליל שבת קודש
פרשת במדבר
בביהמ''ד 'בית יוסף' רח' הלווים 3 ירושלים
ידידכם המצפה לקבל פניכם
אברהם כהן
ב''ר יצחק כהן הי''ו חתן ר' יעקב לוי הי''ו
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

גודל: A4
מק”ט: 0975

קובץ מוגן בזכויות יוצרים, אין להעביר לצד ג’. לתנאי השימוש.

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, הזמנה דיגיטלית לשלום זכר, הזמנה לשלום זכר, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין