55 הזמנה לשלום זכר וברית

בעזהשי''ת
מתוך שבח והודאה להשי''ת על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת הולדת בני שיחי' למזל טוב אתכבד בזה להזמין את כל קרובי וידידי לבוא ולהשתתף בשמחתי אצל
השלום זכר
שיתקיים אי''ה בליל ג' י''א חשון בבית מו''ח שליט''א רח' הלווים 5 ראש העין
יהיה בעזהי''ת למחרתו ביום ד' בביהמ''ד 'בית יוסף' רח' הלווים 3 ירושלים
ידידכם המצפה לקבל פניכם
אברהם כהן
b
הברית מילה
אודה ד’ מאד בפי ובתוך רבים אהללנו
w
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0951
גודל: A4
ניתן לשלוח את ההזמנה במייל בכדי להזמין את מכרכם.

הזמנה לשלום זכר וברית, דף רקע לשלום זכר וברית, הזמנה דיגיטלית לשלום זכר וברית, הזמנה לשלום זכר וברית, הזמנה לשלום זכר וברית בהתאמה אישית, הזמנה לשלום זכר וברית לעריכה, עיצוב הזמנה לשלום זכר וברית אונליין, עיצוב הזמנה לשלום זכר וברית להורדה, עיצוב הזמנה לשלום זכר וברית, הזמנה לשלום זכר וברית להורדה, תבנית הזמנה לשלום זכר וברית

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין, עיצוב חסידי, עיצוב יהודי, סטייל חסידי