40 הזמנה לקידושא רבא

בס''ד
מתוך שבח והודאה להשי’’ת על כל הטוב אשר גמלנו אתכבד בזה להזמין את כל קרובי לבוא ולהשתתף בשמחתי אצל
הקידושא
רבא
שתתקיים אי’’ה ובשעטומ’’צ
שב''ק פר' ויקרא הבעל‘'ט בביהמ''ד ששון וברכה
רח' אבן ישראל 32 ירושלים
שחרית בשעה 7:45
המצפה לבואכם
אברהם כהן הלוי
בן מוהר''ר אברהם הי''ו
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0529
גודל: A4
ניתן לשלוח במייל הזמנה זו.

קידושא רבא, אירוע מעוצב, הזמנה דיגיטלית לקידושא רבא, הזמנה לקידושא רבא, מעצבים אונליין, מיתוג אירועים, מיתוג לאירוע, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב הזמנה לקידושא רבא, עיצוב הזמנות אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין