110 הזמנה לקידושא רבא

ב ע ז ר ת ה' י ת ב ר ך ל מ ז ל ט ו ב
מתוך שבח והודאה להשי''ת על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת הולדת ביתי שתחי' למזל טוב אתכבד בזה להזמין את כל חבירי קרובי וידידי ומכירי לבוא ולהשתתף בשמחתי אצל
הקידושא רבא
שתתקיים אי''ה בשבת קודש
פרשת במדבר הבעל''ט
בביהמ''ד 'בית יוסף' רח' הלווים 3 ירושלים
ידידכם המצפה לבואכם באהבה
אברהם כהן
ב''ר יצחק כהן הי''ו חתן ר' יעקב לוי הי''ו
בס''ד
שחרית בשעה 7:45
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0548
גודל: A5
ניתן לשלוח הזמנה זו במייל

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, הזמנה דיגיטלית לקידושא רבא, הזמנה לקידושא רבא, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין