40 הזמנה לפדיון הבן

בס''ד
מתוך שבח והודיה להשי’’ת על כל הטוב אשר גמלנו אתכבד בזה להזמין קרובי וידידי להשתתף בשמחתי שמחת פדיון הבן של בננו בכורנו היקר
אברהם
נ''י
שתתקיים בעז’’ה ביום ראשון כ’ תמוז תשפ‘’ג בביהמ’’ד ‘אור חנניה’ רח’ השומר 36 בני ברק פדיון בשעה 20:00 סעודת מצווה בשעה 22:00
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
אברהם ושרה כהן
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0525
גודל: A4
ניתן לשלוח במייל.

​​אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, הזמנה דיגיטלית לפדיון הבן, הזמנה לפדיון הבן, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין