40 הזמנה דיגיטלית לחתונה

בעזהי''ת
נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו
בשבח ובהודיה לה' יתברך הננו מתכבדים להזמינכם לשמחת נישואי בנינו היקרים
אברהם נ''י
עב''ג
שרה תח''י
שתתקיים אי''ה ביום שני אור לד' בשבט התשע''ג באולמי ''קונקורד'' רח' כנרת 2 ב''ב החופה בשעה 6:30
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
אברהם ושרה כהן
יצחק ורבקה לוי
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0501
גודל: A4
ניתן לשלוח במייל הזמנה זו.