40 הזמנה דיגיטלית לחתונה

בעזהי''ת
נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו
בשבח ובהודיה לה' יתברך הננו מתכבדים להזמינכם לשמחת נישואי בנינו היקרים
אברהם <
עב''ג
שרה >
שתתקיים אי''ה ביום שני אור לד' בשבט התשע''ג באולמי ''קונקורד'' רח' כנרת 2 ב''ב החופה בשעה 6:30
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
אברהם ושרה כהן
יצחק ורבקה לוי
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0502
גודל: A4
ניתן לשלוח במייל הזמנה זו.