90 הזמנה לחנוכת הבית - פנימי

למעמד
חנוכת הבית
לבית המדרש המרכזי
''דרכי יושר''
ער''ח שבט תשפ''ב
שנתרם לע״נ אבי ר׳ אברהם בן מוה״ר יצחק כהן ז״ל
נפטר י״א כסלו תשפ״ג לפ״ק
שתתקיים בעז״ה ברוב פאר והדר
יום א׳ פרשת ויקרא
ז׳ אדר תשפ״ג הבעל״ט
הנחת אבן הפינה
בבית המדרש רח׳ אברהם הכהן 65 בני ברק משעה 8:00 עד 13:00
בהשתתפות רב בית המדרש
הרה’’ג רבי אברהם כהן שליט’’א בנשיאות כ’’ק מרן אדמו’’ר זצוק’’ל
סעודת מצוה תתקיים אי״ה
ברוב פאר והדר לכבודה של תורה באולם שערי השמחה ירושלים 33 פ״ת
המצפים לראותכם מתוך שמחה הלב
בברכת התורה - הגבאים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0542
מידות: 15X30
סגור: 15X15
+גלישה

הנחת אבן הפינה, הזמנה לחנוכת הבית, חנוכת בית כנסת, חנוכת בית מדרש, מיתוג לחנוכת הבית