90 הזמנה לחנוכת הבית - חיצוני

מעמד
חנוכת הבית
לבית המדרש המרכזי
''דרכי יושר''
ער''ח שבט תשפ''ב
לעילוי נשמת הבחור החשוב
אברהם בן יצחק ז''ל
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0542
מידות: 15X30
סגור: 15X15
+גלישה

הנחת אבן הפינה, הזמנה לחנוכת הבית, חנוכת בית כנסת, חנוכת בית מדרש, מיתוג לחנוכת הבית