60 הזמנה לוואך נאכט וברית

בס''ד
מתוך שבח והודאה להשי''ת על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת הולדת בני שיחי' למזל טוב אתכבד בזה להזמין את כל קרובי וידידי לבוא ולהשתתף בשמחתי אצל
הוואך נאכט
x y
שיתקיים אי''ה בליל ג' פרשת דברים הבעל''ט בבית מו''ח שליט''א רח' הלווים 5 ראש העין
הברית מילה
יהיה בעזהי''ת למחרתו ביום ד' בביהמ''ד 'בית יוסף' רח' הלווים 3 ירושלים
ידידכם המצפה לקבל פניכם
אברהם כהן
ב''ר יצחק כהן הי''ו חתן ר' יעקב לוי הי''ו
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0976
גודל: A4
ניתן לשלוח הזמנה זו במייל.

הזמנה לוואך נאכט וברית, וואך נאכט, הודעה על ברית, הזמנה לברית יצחק, מודעה לוואך נאכט וברית, הזמנה לוואך נאכט וברית להורדה, הזמנה לוואך נאכט וברית לעריכה, הזמנות לאירועים, הזמנות להורדה, הזמנות לעריכה, עיצוב אירועים, מעצבים אונליין