40 הזמנה לוואך נאכט וברית

בס''ד
מתוך שבח והודאה להשי''ת על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת הולדת בני שיחי' למזל טוב אתכבד בזה להזמין את כל קרובי וידידי לבוא ולהשתתף בשמחתי אצל
הוואך נאכט
x y
שיתקיים אי''ה בליל ג' פרשת דברים הבעל''ט בבית מו''ח שליט''א רח' הלווים 5 ראש העין
הברית מילה
יהיה בעזהי''ת למחרתו ביום ד' בביהמ''ד 'בית יוסף' רח' הלווים 3 ירושלים
ידידכם המצפה לקבל פניכם
אברהם כהן
ב''ר יצחק כהן הי''ו חתן ר' יעקב לוי הי''ו
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0970
גודל: A4
ניתן לשלוח את ההזמנה במייל בכדי להזמין את מכרכם.

הזמנה לוואך נאכט וברית, דף רקע לוואך נאכט וברית, הזמנה דיגיטלית לוואך נאכט וברית, הזמנה לוואך נאכט וברית בהתאמה אישית, הזמנה לוואך נאכט וברית לעריכה, עיצוב הזמנה לוואך נאכט וברית אונליין, עיצוב הזמנה לוואך נאכט וברית להורדה, עיצוב הזמנה לוואך נאכט וברית, הזמנה לוואך נאכט וברית להורדה, תבנית הזמנה לוואך נאכט וברית

אירוע מעוצב, דף ברכה, דף רקע, דף רקע לברכה, דפי רקע, מעצבים אונליין, עיצוב אונליין, עיצוב אירועים, עיצוב גרפי אונליין, עיצוב לאירוע, עיצוב תמונות אונליין, עיצוב חסידי, עיצוב יהודי, סטייל חסידי