90 הזמנה להכנסת ספר תורה - פנימי

קובץ להדפסה בלבד!

שנכתב לע״נ אבי
ר׳ אברהם בן מוה״ר יצחק כהן ז״ל
נפטר י״א כסלו תשפ״ג לפ״ק
שתתקיים בעז״ה ברוב פאר והדר
יום א׳ פרשת ויקרא
ז׳ אדר תשפ״ג הבעל״ט
כתיבת האותיות
בבית משפחת כהן רח׳ אברהם הכהן 65 בני ברק משעה 8:00 עד 13:00
התהלוכה תצא ברוב פאר והדר בשירה וזמרה ותופים ובמחולות בשעה 4:00 אחה״צ מאולם שערי השמחה ירושלים 33 פ״ת לביהמ״ד מעיין התורה ירושלים 15 תל - אביב
סעודת מצוה תתקיים אי״ה
ברוב פאר והדר לכבודה של תורה באולם שערי השמחה ירושלים 33 פ״ת
המצפים לראותכם מתוך שמחה הלב
בברכת התורה - הגבאים
Front
Back
Customize Text ( Front Side )
Change All:   

תיאור

מק”ט: 0539
מידות: 15X30
סגור: 15X15
+גלישה

הזמנה להכנסת ספר תורה, יקרה היא מפנינים, כתר תורה, מיתוג להכנסת ספר תורה